อาหารออกซุ้ม 7,000 บาท​

( อาหาร 60 จาน )

Fields marked with an * are required
  • เริ่มต้นที่ 30,000 บาท ขึ้นไป​
  • ค่ามัดจำ 30 %
  • อุปกรณ์สำหรับออกงาน และ อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร (ใช้แล้วทิ้ง )
  • ค่านอกสถานที่ 2,000 – 5,000 บาท (เฉพาะเขตปริมณฑล)
  • ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7 % , Service Charge 10 %(บริการ 3 ชั่วโมง นับจากอาหารจานแรกเสิร์ฟ เกินเวลา คิดเพิ่มชั่วโมงล่ะ 1000 บาท)
  • *มัดจำ 30 % ก่อนวันจัดงาน กรุณาแจ้งการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าก่อนวันงาน 1 อาทิตย์ (กรณีการยกเลิกไม่ก่อน 1 อาทิตย์ขอคิดค่าใช้จ่าย 30% ของยอดขายทั้งหมด) ติดต่อฝ่ายขายโทร 02–441–0695–7