อาหารกล่องชุดที่ 2 (ราคา 199 บาท/กล่อง)

(กรุณาเลือกอาหาร 1 รายการ)

Fields marked with an * are required

* พิเศษ เพิ่มเงินเพียง 79 บาท สามารถเลือกเมนูด้านล่างเพิ่มได้ 2 รายการ

  • ราคานี้ รวมน้ำดื่มฮั่วเซ่งฮง / น้ำเก็กฮวย และอุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร
  • *มัดจำ 30 % ก่อนวันจัดงาน กรุณาแจ้งการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าก่อนวันงาน 1 อาทิตย์ (กรณีการยกเลิกน้อยกว่า 1 สัปดาห์ ไม่คืนเงินมัดจำ 30%) ติดต่อฝ่ายขายโทร 02–441–0695–7