สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
เลขที่ 99/9 หมู่ 2 Chaeng Wattana-Parkkred 19 Alley,
อำเภอปากเกร็ด ตำบลบางตลาด
Nonthaburi, 11120
ประเทศไทย
Phone: 02-835-3838-9
Email: hua_web@hotmail.com
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday