สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า

สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
7/1 BOROMRA TCHONNANI ROAD,
ARUN-AMARIN, BANGKOKNOI
กรุงเทพมหานคร, 10700
ประเทศไทย
Phone: 02-884-6688-9
Email: hua_web@hotmail.com
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday